Форма проєктної заявки

Громадський проект для реалізації у 2020 році

Інформація про проект

1.Назва проекту*(не більше 10 слів)

2.Категорія проекту*

 

  Безпека та громадський порядок

 

  Велоінфраструктура

 

  Громадський простір

 

  Енергозбереження

 

  Комунальне господарство

 

  Культура та туризм

 

  Навколишнє середовище

 

  Освіта

 

  Охорона здоров'я

 

  Соціальний захист

 

  Спорт

 

  Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології

 

  Транспорт

 

3.Адреса локалізації проекту:   

4.Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

 

5.Опис проблеми, на вирішення якої направлено проект

6. Мета проекту

7.Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування*

 

8. Для кого цей проект (основні групи  мешканців,  які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

9. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

10.Результати проекту

1. Економічні

2. Соціальні 

11.Загальна вартість проекту 

12.Очікуваний термін реалізації